Chen, Yong, Xinjun Chen, and Liuxiong Xu. 2008. “Developing a Size Indicator for Fish Populations”. Scientia Marina 72 (2):221-29. https://doi.org/10.3989/scimar.2008.72n2221.