Li, Xuegang, Jinming Song, Lifeng Niu, Huamao Yuan, Ning Li, and Xuelu Gao. 2007. “Role of the Jiaozhou Bay As a source/Sink of CO2 over a Seasonal Cycle”. Scientia Marina 71 (3):441-50. https://doi.org/10.3989/scimar.2007.71n3441.