Tsagarakis, Konstantinos, Vassiliki Vassilopoulou, Argyris Kallianiotis, and Athanassios Machias. 2012. “Discards of the Purse Seine Fishery Targeting Small Pelagic Fish in the Eastern Mediterranean Sea”. Scientia Marina 76 (3):561-72. https://doi.org/10.3989/scimar.03452.02B.