Liu, Bilin, Xinjun Chen, Huajie Lu, Yong Chen, and Weiguo Qian. 2010. “Fishery Biology of the Jumbo Flying Squid Dosidicus Gigas off the Exclusive Economic Zone of Chilean Waters”. Scientia Marina 74 (4):687-95. https://doi.org/10.3989/scimar.2010.74n4687.