(1)
Alexandra Osborn, D. Cnidarian Parasites on Solmissus Incisa, a Narcomedusa. scimar 2000, 64, 157-163.